FinansBureauet

Guldet er i renovering

Traditionelt set har nybyggeri i fagkredse løbet med alt opmærksomheden. Udviklingen tyder på at denne tendens er ved at vænne, og det fremtidigt er i renovering, at prestigen skal findes. Indtil nu er der brugt mange ressourcer på at eksponere nybyggeri, og det har med de mange uddelte, fine priser og store konferencer, ligesom ligget implicit, at det er mere interessant og nyskabende at beskæftige sig med denne gren. Dykker man imidlertid dybere ned i tallene, er det tydeligt, at guldet er i renovering.

Renovering udgør med mange længder den største andel i bygge- og anlægsbranchen med over 50 % og med en opadgående kurve. Som kontrast udgør nybyggeri kun omkring 20 % af branchen og med en faldende kurve. Der bliver årligt renoveret for helt op til 90 mia. kr. og hele 100.000 mennesker er beskæftiget i industrien. En af de væsentligste årsager til denne tendens er, at meget af byggeriet fra 1960’erne og 1970’erne efterhånden har nået den såkaldte renoveringsalder og gevaldigt trænger til en ’makeover’. Yderligere kan det rent økonomisk ofte betale sig at renovere. Det bliver estimeret, at det samlet set koster cirka 30 % mere at reparere end at renovere – og det er endnu dyre med nybyggeri. Desuden kan du ved at renovere øge værdien af din bolig og derigennem have en økonomisk gulerod som incitament til projektet. Du kan her læse mere om, hvordan det rent lavpraktisk kan lade sig gøre.

Arbejdsplan for renovering

Vurder din bolig

Går du med tankerne om at renovere, bør du som det første kontakte en sagkyndig til at vurdere din bolig og sparre med. Vedkommende kan hurtigt vurdere, hvad der er ladsiggørligt, og hvilke muligheder du reelt har. Ofte når man renoverer, kan det være økonomisk fordelagtigt at kombinere flere arbejder på en gang. Det kan for eksempel være at køkkenet efterhånden er modent til udskiftning, og din sagkyndige som resultat deraf også rådgiver dig til at ændre på vægge og rumfordeling. Eller hvis taget er slidt og har brug for en renovering, at du også overvejer at gøre loftsrummet beboeligt.

Det kan også være, at din bolig ’fejler’ noget du ikke selv har lagt mærke til, men som en sagkyndig gør. Mange af boligerne i 1960’erne og 1970’erne blev bygget med miljøskadelige produkter som asbest og pcb. En asbest- eller en pcb-sanering kan derfor vise nødvendig.

Budgetter renoveringen

I byggebranchen er det et kendt fænomen, at projekter ofte er mere omkostningstunge end, hvad man først forventer. For at imødekomme dette bør du derfor lave dit budget baseret på den sagkyndiges vurdering. Sørg desuden for at have en økonomisk ’buffer’, hvis nu renovering tager længere tid end anslået eller I støder på uforudsete komplikationer.

Energirenovering

Miljøet er belastet som aldrig før. Det er op til myndighederne, de privatejede virksomheder såvel som dig som privatperson at ændre på dette. Derfor bør du stærkt overveje at tage energirenovering af din forside med i dine overvejelser. Det kan være i form af de deciderede byggematerialer, du benytter dig af såvel som for at spare på varmebudgettet.

Husly under renoveringen

Hvis det er en renovering, der omfatter hele din bolig, bør du overveje, hvilke muligheder du har for at bo midlertidigt. En sådan renovering kan i mange tilfælde tage mange måneder, og mens du til tider formentlig kan bo derhjemme, vil der helt sikkert også være perioder, hvor det simpelthen er for kaotisk. Sørg for eksempel at allier dig med venner eller familie. Det kunne blandt andet være ved at låne deres sommerhus, hvis du ikke selv har sådan et. 

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE