FinansBureauet

Guide til projektkøb: Syv vigtige ting du skal huske

Hvis du overvejer et projektkøb, er der mange forhold, du skal være opmærksom på. Advodan har samlet de vigtigste i denne guide.

Når du køber en bolig på projektstadiet, flytter du ind i en helt ny bolig den dag, du får nøglerne. Det er dog ikke altid uden problemer at købe nyt. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i tingene og forstår, hvor problemerne potentielt kan opstå, så du på forhånd kan sikre dig bedst muligt i købskontrakten.

”Det gælder om at tage sine forholdsregler så tidligt som muligt i forløbet, så man undgår dyre og ubehagelige overraskelser, ” lyder anbefalingen fra advokat Hans Christian Færch fra ADVODAN i Glostrup. Her gennemgår han de syv vigtigste ting, du skal huske i forbindelse med et projektkøb.

1: Lav din egen research
Inden du ser dig alt for lun på en projektbolig, bør du tjekke, hvilke andre byggerier den pågældende projektsælger har stået for, og hvordan de projekter er forløbet. Til det formål kan du ofte finde Facebook-grupper for de enkelte projekter, hvor køberne deler deres erfaringer med hinanden. Hvis der er en ejerforening tilknyttet et allerede afsluttet projekt, kan du eventuelt opsøge dem for at høre om deres erfaringer.

Du kan også undersøge selskabsformen for projektsælgers virksomhed. Det kan give dig et billede af, hvem der står bag, og hvilken økonomi de har i ryggen, hvis noget skulle gå galt undervejs. Hvis du ved, hvem der skal udføre selve byggeriet, fx en hovedentreprenør eller flere forskellige fagentreprenører, kan du også tjekke disse firmaers selskabsformer, økonomi og generelle omdømme.

2: Undersøg hvad du køber
Det er vigtigt, at du gennemgår projekt- og salgsmaterialet minutiøst for at sikre, at den færdigopførte bolig kommer til at svare til dine forventninger.

Projektmaterialet om boligen vil ofte indeholde en række overordnede og rosende vendinger/beskrivelser, som ikke nødvendigvis fortæller dig, hvad du præcist får som køber. Derfor bør du nærlæse og spørge ind til de specifikke materialevalg og eventuelt søge byggeteknisk rådgivning. Hvis et materiale i boligen er beskrevet løst eller upræcist, har projektsælgeren ofte ret til efterfølgende frit at vælge det billigste materiale, som opfylder funktionen.

3: Undgå at prisen stiger undervejs
Det er ikke usædvanligt, at antallet af kvadratmeter ændrer sig i et projektkøb. Kommer der flere kvadratmeter, kan du risikere, at prisen også bliver reguleret op. Derfor skal du sikre dig, hvordan og i hvilket omfang prisen kan blive højere, hvis den præcise arealopmåling sent i byggeriet angiver flere kvadratmeter. Hvis du accepterer en tillægskøbesum, skal du huske at have finansieringen på plads. Der kan også komme færre kvadratmeter, som ofte vil være ”gratis” for projektsælgeren, hvis afvigelsen holder sig under 2-3 procent.

4: Stil krav til projektsælger
Som køber bør du stille forskellige krav til projektsælger. Du bør blandt andet spørge ind til, hvad der bliver overdraget af kvalitetssikringsdokumentation og driftsvejledninger til den enkelte køber og eventuelt til bestyrelsen for den kommende ejerforening. Du bør også undersøge, om ejerforeningen i tilfælde af projektsælgers konkurs kan træde ind i de entreprenørgarantier, der stilles.

Nogle få projektsælgere tilbyder, at den kommende ejerforening kan få et økonomisk tilskud til at antage en fælles byggeteknisk rådgiver til at gennemgå såvel boliger som fællesarealer. Det kan godt være en fordel – særligt hvis projektsælger ikke har nogen indflydelse på hvem, ejerforeningen skal vælge.

5: Vid hvad der sker, hvis noget går galt
Det er vigtigt, at du på forhånd ved, hvad der sker, hvis byggeriet ikke går som planlagt. Derfor skal du sørge for at få svar på følgende spørgsmål:

Hvilke muligheder har projektsælger for at udskyde afleveringstidspunktet? Bliver du som køber kompenseret godt nok i form af dagbod, hvis byggeriet bliver forsinket på grund af projektsælgers utilstrækkelige byggestyring? Er der mulighed for at tilbageholde af købesummen, hvis boligen afleveres med mangler? Hvordan er du stillet, hvis projektsælgeren går konkurs evt. efter aflevering af boligen, men inden at alle fællesarealer er på plads? Når du kender svarene, ved du på forhånd, hvad du går ind til, så du kan tage dine egne forholdsregler.

6: Husk tinglysning af eksklusivret
Hvis du køber en ejerlejlighed med eksklusiv brugsret til fx forhavearealer eller tagterrasser, er det vigtigt, at du sikrer dig, at den ofte dyrt betalte rettighed (som ikke alle andre i bebyggelses har) er sikret ved tinglysning og ikke uden videre senere kan opsiges af generalforsamlingen i den tilknyttede ejerforening.

7: Sørg for realistisk budget i ejerforeningen
Husk at undersøge om budgettet for den kommende ejerforening er realistisk. Er det ikke det, risikerer du, at fællesudgifterne bliver højere efter kort tid. Selv om der bliver afleveret et helt nyt byggeri, vil der alligevel ofte være en del udgifter til drift og løbende vedligeholdelse – også i foreningens første leveår.

Kilde: Advodan

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce