FinansBureauet

Flere kommuner på vej mod rekord i ledigheden

Kun Læsø og Bornholm Kommune har i dag en lavere ledighed end før finanskrisens udbrud. Imens halter landets resterende 96 kommuner stadig efter niveauet fra juni 2008, hvor ledigheden på landsplan var rekordlav. Flere kommuner nærmer sig dog førkriseniveauet. Det skriver Spar Nord

På trods af den danske økonomis fremstormende vækst gennem de senere år, halter ledigheden i de danske kommuner fortsat efter niveauet fra før finanskrisen. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik, som Spar Nord har bearbejdet, er det nemlig kun i ø-kommunerne, Læsø og Bornholm, at ledighedsniveauet er lavere end i juni 2008, hvor ledigheden på landsplan nåede sit hidtidige laveste niveau på 2,4 procent.

På Bornholm lå antallet af fuldtidsledige – som procentdel af kommunens samlede arbejdsstyrke – i januar 2019 således på 4,4 procent, mens den i juni 2008 var oppe på 5,6 procent. Kigger man på Læsø, havde den lille ø-kommune i januar et ledighedsniveau på 5,7 procent mod 6,9 procent i 2008. Begge kommuner har således oplevet et fald i ledigheden på 1,2 procentpoint. 

Imens har de resterende 96 danske kommuner altså i dag et ledighedsniveau, som ligger over niveauet fra umiddelbart før finanskrisen for alvor brød ud. Og det er der flere grunde til, lyder det fra cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm:

- Den økonomiske situation inden krisen var overophedet og dermed langt fra normal, og det er svært at ramme lignende ledighedsniveau på baggrund af en balanceret økonomisk udvikling, siger han og uddyber:

-  Siden 2008 er den danske arbejdsstyrke som følge af befolkningstilvækst og reformer desuden steget med knap 120.000, og det er med til at holde arbejdsløshedsprocenten oppe, selvom den økonomiske vækst har trukket i den anden retning. Det er dog ikke alle kommuner, der har oplevet en voksende arbejdsstyrke, og selvom denne analyse ser lovende ud for Læsø og Bornholm Kommune, skal man notere sig, at antallet af borgere i den arbejdsduelige alder i de to kommuner sideløbende er blevet noget mindre.

Flere af landets kommuner kan dog stadig iføre sig de positive briller, ifølge Jens Nyholm. Analysen viser nemlig, at flere kommuner er godt på vej til at slå deres tidligere ledighedsrekorder. Hele 25 kommuner er nemlig et enkelt procentpoint eller derunder fra at komme ned på ledighedsniveauet fra før finanskrisen. København Kommune er tættest på førkriseniveauet med en forskel på blot 0,2 procentpoint efterfulgt af Jammerbugt og Solrød Kommune med henholdsvis 0,4 procentpoint. Og ifølge Jens Nyholm er der således godt gang i jobskabelsen i størstedelen af de danske kommuner:

- Alene sidste år faldt ledigheden i 77 danske kommuner, og det vidner jo om, at den danske økonomi fortsat er i god gænge, og at der bliver skabt arbejdspladser. Og selvom arbejdsløsheden på landsplan stadig er højere end i 2008, så er antallet af ledige i Danmark faldet siden slutningen af 2016 og er i dag nede på 3,7 procent af den samlede arbejdsstyrke, forklarer han og fortsætter:

- Ledighedsudviklingen i den enkelte kommune er meget afhængig af væksten i de forskellige sektorer. I nogle kommuner som eksempelvis København, Aarhus, Aalborg og Odense spiller byggeriet og erhvervsservicesektoren en stor rolle og er primært drevet af et markant boligbyggeri og koncentrationen af borgere og virksomheder, mens væksten i industri har stor betydning for antallet af ledige i andre kommuner.

Kigger man derimod på de kommuner, der klarer sig knap så godt, så er Brøndby den kommune i landet, hvor ledigheden er steget mest siden finanskrisen. Her er antallet af fuldtidsledige som procentdel af den samlede arbejdsstyrke nemlig vokset fra 2,4 til 5,8 procent.

Ledigheden lavest i Allerød
Ser man i stedet på de kommuner med det laveste ledighedsniveau, så er Allerød Kommune i dag det sted i landet med færrest arbejdsløse. I januar 2019 landede antallet af fuldtidsledige som procentdel af den samlede arbejdsstyrke i Allerød nemlig på blot 1,9 procent, mens den i Solrød Kommune er nede på 2,2 procent. Skanderborg Kommune kommer ind på en tredjeplads med en ledighed på 2,3 procent.

- De er rigtig lave niveauer, vi ser, og den faldende ledighed er fulgt med ind i 2019. Men selvom det faldende antal arbejdsløse er et positivt tegn, så kan det på sigt blive et problem for de danske virksomheder, der kan få problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Flere brancheorganisationer er således allerede i gang med at opfordre til løsninger på manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdsløsheden er i dag størst i Ishøj Kommune, der har et ledighedsniveau på 6,1 procent af den samlede arbejdsstyrke.

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Claus Fledelius Claus Fledelius

Følg på:

Claus Fledelius er cand.polit. og chefredaktør på FinansBureauet. Har tidligere bl.a. været økonomisk journalist og redaktør for Børsen Magasiner og Bonnier Publications, og har derudover stået som forfatter til flere skattepolitiske rapporter.

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt