FinansBureauet

Ejendomsmæglere: Sådan påvirkes boligpriserne af skattereformen

Boligpriserne vil kun i begrænset omfang blive påvirket af den bebudede reform af boligskattene. Det vurderer mæglerne hos de landsdækkende kæder RealMæglerne og BoligOne i en rundspørge.

Svagt stigende priser både før og efter 1/1-2021, dog med risiko for lokale prisfald i de dyreste boligområder. Sådan lyder vejrudsigten for boligmarkedet i lyset af den seneste reform af boligskatterne, ifølge en rundspørge blandt mæglerne hos de landsdækkende kæder RealMæglerne og BoligOne.

Der er ellers lagt op til forholdsvis drastiske ændringer af den måde, som boligskatterne fremover skal beregnes og opkræves på. Og at større skattepolitiske ændringer kan føre til store prisudsving på boligmarkedet, er der mange uheldige historiske eksempler på. Men i denne ombæring udebliver tsunamien, og for langt størstedelen af boligmarkedets vedkommende vil der, ifølge mæglerne, højst blive tale om små bølgeskvulp.

Skatteministeriet vurderer, at 60 procent af boligejerne har udsigt til lavere boligskatter ved overgangen til det nye skattesystem i 2021, mens de sidste 40 procent må påregne højere skatter. Sidstnævnte vil dog blive omfattet af en skatterabat, så ingen nuværende boligejere kommer til at betale en højere samlet boligskat i 2021 end med de nugældende regler.

Men da skatterabatten forsvinder ved salg af ejerboligen, vil det i sig selv kunne få stor indvirkning på boligprisernes udvikling både før og efter skæringsdatoen for det nye skattesystem. For at få del i skatterabatten skal man nemlig være boligejer inden skæringsdatoen. Dermed kan boligmarkedet blive kastet ud i en slags stoleleg, hvor det gælder om at have sat sig på en ejerbolig inden nytårsklokkerne ringer 31/12-2020. Ejerboliger med udsigt til højere skatter – og dermed store skatterabatter – vil af den årsag kunne blive presset op i pris. Jo større skatterabat jo større prispres. Og tilsvarende vil bortfaldet af skatterabatten ved salg efter skæringsdatoen kunne få boligpriserne til at falde som kompensation for de højere ejerudgifter, som skattestigningerne medfører.

Især for ejerligheder kan skatterabatterne tænkes at få betydning for prisudviklingen både før og efter skæringsdatoen, af den simple årsag at skatterabatten generelt vil blive større for ejerlejligheder end for andre boligsegmenter. Det gælder ikke mindst for ejerlejligheder med en værdi på over 7,5 millioner kroner, som de facto er skæringspunktet for, hvornår progressionen i ejendomsskatterne sætter ind. Og her ryster mæglerne da også lidt på hånden, mens der ingen frygt for prisfald er at spore hvad angår billigere lejligheder - heller ikke efter 1/1-2021. Markedet vurderes som stærkt nok til at kunne absorbere en lille merbeskatning. Det samme gælder markedet for parcel/rækkehuse, dog med samme caveat om at villaer med en vurdering på mere end 7,5 millioner kroner på den korte bane kan opleve prisfald. Hvor store prisfald der kan blive tale om, hænger sammen med hvor meget priserne vil blive presset op frem til skæringsdatoen, men vurderes generelt som mindre end de prisfald dyre lejligheder kan risikere.

”Vi skal ikke lægge skjul på, at vi er skuffede over boligskatteaftalen. Men når det er sagt, så er den almindelige opfattelse blandt vores mæglere, at boligmarkedet generelt er sundt og stærkt og ikke vil blive påvirket af skattereformen. Kun blandt de allerdyreste ejerlejligheder og villaer risikerer man en negativ prisregulering på kort sigt. Men markedet finder altid sine fødder igen, og det vil også ske denne gang”, udtaler CEO Preben Angelo fra RealMæglerne Holding A/S.  

 
Del