FinansBureauet

Boligsalget dalede i november

Boligsidens nye handelstal viser, at der blev solgt færre boliger i november, end der gjorde i oktober. Det gælder for både husene, ejerlejlighederne og sommerhusene, at boligsalget faldt fra oktober til november måned.

Der blev i alt solgt 6.683 boliger i november måned, viser Boligsidens nye handelstal.

Det er fem procent færre solgte boliger sammenlignet med boligsalget i oktober.

Samtidig ligger dette års november-salg af boliger én procent under det gennemsnitlige salg for november måned i årene 2015-2019.

”Typisk plejer boligsalget at drosle ned i løbet af årets sidste måneder, så en del af det dalende salg fra oktober til november hænger sammen med de vanlige sæsonudsving. Samtidig så vi et stigende boligsalg fra september til oktober måned, som omvendt var lidt atypisk. Det hang blandt andet sammen med de forestående ændringer i boligskatten, hvor boligsalget i særlig grad steg i flere af de områder i landet, hvor boligskatterne står til at stige til næste år, og hvor der dermed er mulighed for at opnå en skatterabat, hvis man køber og overtager en bolig før årsskiftet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Men det varer ikke længe, før muligheden for at opnå skatterabatten ophører, da man samtidig skal huske, at der også er en behandlingstid forbundet med boligkøb- og salg. Det og det faktum, at mange underskrev købsaftalen allerede i oktober eller inden, kan også bidrage til at forklare det seneste fald i boligsalget,” tilføjer hun.

Med undtagelse af boligsalget i november sidste år, som var ekstraordinært lavt, er dette års november-salg af boliger desuden ikke set lavere siden november 2016.

Næsthøjeste antal solgte ejerlejligheder for i år

Der blev i alt solgt 1.463 ejerlejligheder i november måned.

Dermed blev lejlighedssalget i november det næsthøjeste i år - kun overgået af salget i oktober måned, hvor der blev solgt fem procent flere ejerlejligheder.

For ejerlejlighederne ligger dette års november-salg ni procent under det gennemsnitlige salg for november måned i årene 2015-2019.

Ser vi på salget i Københavns Kommune, som har det største marked for ejerlejligheder, blev der i alt solgt 564 lejligheder i november. Det er to procent færre, end der blev solgt i oktober, som konkret svarer til 10 færre solgte ejerlejligheder i perioden.

”Det har især været på ejerlejlighedsmarkedet, at skatterabatten har været attraktiv blandt boligkøberne, blandt andet fordi boligskatterne står til at stige ganske betragteligt på store dele af især det københavnske ejerlejlighedsmarked. Og det tyder på, at det også var tilfældet i november, som udmærkede sig ved at være den måned i år med det næsthøjeste salg af ejerlejligheder,” siger Birgit Daetz.

Hussalget overgår fortsat niveauet fra før corona

Der blev i alt solgt 4.405 huse i november, hvilket er fire procent færre, end der blev solgt i oktober.

For husene ligger dette års november-salg seks procent over det gennemsnitlige salg for november måned i årene 2015-2019 før corona.

Det gælder for fire ud af de fem regioner, at der blev solgt færre huse i november end i oktober. Kun i Region Sjælland er hussalget steget i perioden med to procent.

For alle regioner med undtagelse af Region Midtjylland og Region Nordjylland, ligger dette års november-salg af huse over det gennemsnitlige salg for måneden i årene før corona.

”Hussalget har i efterhånden mange måneder været tilbage på et niveau, der minder om tiden før handelsboomet i coronaårene. Det vidner om, at der overordnet set synes at være rimelig handelsaktivitet på husmarkedet, hvor interessen for at købe hus fortsat er på et fint niveau på trods af den seneste måneds fald i salget,” siger Birgit Daetz.

Også sommerhussalget for november i år overgik det gennemsnitlige salg for november måned i årene før corona med én procent.

Således blev der i alt solgt 615 sommerhuse i november måned – 14 procent færre, end der blev solgt i oktober.

Boligsalg i november fordelt på boligtyper:

Boligtype

Antal solgte november 2023

Månedlig ændring

Ændring ift. gns. nov. 2015-2019

Årlig ændring

Villaer/rækkehuse

4.005

-4%

6%

41%

Ejerlejligheder

1.463

-5%

-9%

76%

Sommerhuse

615

-14%

1%

59%

Alle boligtyper*

6.683

-5%

-1%

48%

Tabellen viser antallet af solgte boliger i november 2023 fordelt på boligtyper. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når dette sammenlignes med hhv. oktober 2023 (månedlig ændring), november 2022 (årlig ændring) samt det gennemsnitlige salg for november måned i årene 2015-2019 (ændring ift. gns. nov. 2015-2019). *Alle boligtyper dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce