Boligsiden.dk
Boligsiden.dk

Artiklen er leveret af Boligsiden.dk. Boligsiden.dk får som den eneste boligportal direkte indberetninger fra alle professionelle ejendomsformidlere (boligadvokat og ejendomsmægler) i Danmark. Derfor er Boligsiden.dk den datakilde, der til enhver tid kan tilbyde den mest aktuelle og valide statistik og information om boligmarkedet. 


Chefredaktør
Claus Fledelius

Claus Fledelius er cand.polit. og chefredaktør på FinansBureauet. Har tidligere bl.a. været økonomisk journalist og redaktør for Børsen Magasiner og Bonnier Publications, og har derudover stået som forfatter til flere skattepolitiske rapporter.


Social Media Advisor
Marianne Gammelgaard

Marianne Gammelgaard har siden 1999 beskæftiget sig med online marketing, og har de seneste 4 år specialiseret sig i kommunikation på sociale medier. Med sin selvstændige virksomhed har hun de sidste år haft mere end 200 social medie cases mellem hænderne. Hun arbejder både på strategisk og operationelt niveau. www.mariannegammelgaard.com


Michael Nielsen

Michael Nielsen er direktør for Care Udland, og har 33 års erfaring i den finansielle sektor. De sidste 19 år har han beskæftiget sig med at rådgive formuende, danske privatpersoner i relation til flytning til udlandet, herunder pension, skat, arv, formue, salg af virksomhed mv. Michael har skrevet bøger om emnet, ligesom han også underviser i det.


Mikkel Høegh

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som cheføkonom i BRFkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. Thorbjørn Henriksen

Thorbjørn Henriksen er daglig leder af Aktino Skatterådgivere og Mentor Tax Accounting. Han er uddannet cand.merc.aud og MTL (Master of Tax Law) og har 17 års skatteerfaring hrunder de 9 år i offentlige skatteforvaltninger. Er desuden medlem af ITPA. I sin offentlige karriere har han især beskæftiget sig med udenlandske forhold i relation til selvstændige erhversdrivende herunder især udenlandske fonde og selskaber. En af hans nuværende primære beskæftigelsesområder er at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende, der ønsker at fraflytte Danmark, men stadigvæk vil fortsætte sin erhvervsaktivitet.
Tilbage til toppen